top of page

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Splošne določbe
MUD Evropa doo, Rimska cesta 13, 1000 Ljubljana, Slovenija. (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro za reklamne namene.
Lokacija nagradnih iger
Pogoji veljajo za nagradne igre, ki so organizirani na spletni strani www.majerca.si, Facebook profilu Hotel Majerca ali Instagram profilu Hotel Majerca.
Namen nagradnih iger
Namen nagradnih iger je promocijska znamka hotela Majerca.
Trajanje nagradnih iger
Nagradna igra poteka od trenutka, ko je bila objavljena objavljena in do datuma, kateri je v opisu nagradne igre tudi napisan.
Sodelovanje v nagradni igri
V nagradnih igrah, ki jih organizira organizator, lahko sodelujejo z vsemi polnoletnimi fizičnimi osebami s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vse osebe, ki so tako neposredno povezane z nagradno igro, v njej ne morejo sodelovati. Pogoj za pridobitev nagrade je, da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. Pogoje vam lahko organizator posreduje tudi v pisni obliki. Za sodelovanje v nagradnih igrah, potrebujete ime v priimek sodelujočega (ali račun na Facebook-u in Instagramu-u, ki vsebuje ime in priimek). Organizator kot nagradne igre, zbirko osebnih upravljavcev podatkov upravljavcev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Za sodelovanje v nagradnih igrah je potrebno narediti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre. Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, potem se samodejno izključi iz žrebanja za nagrado.
Objava nagrajenca/ov
Med vsemi sodelujočimi po poteku nagradne igre, organizator izžreba nagrajenca. Nagrajenec je 24ur objavljen na Story profilu hotela Majerca na Instagram-u in Facebook-u. Organizator nagrajenca napiše tudi v komentarju pod objavo, kjer je potekala nagradna igra. Nagrajenec se mora za prevzem nagrade sam javiti organizatorju. V kolikor poteka nagradna igra na spletni strani www.majerca.si potem je nagrajenec objavljen tudi tukaj. Nagrajenec ima 30 dni časa, da nagrado tudi prevzame. Nagrada se pošlje po pošti ali pa jo prevzame nagrajenec osebno po dogovoru z organizatorjem.
Nagrade
Nagrade tako navedene v vsaki objavi nagradne igre. Denarno izplača ali menjava blaga nista mogoča.
Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  • (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,
  • (Ne)delovanje družbenega omrežja Instagram,
  • Nedelovanja spletnih storitev, ki je posledica izpada pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj.
  • Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki so pri sodelovanju nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah.
  • Sodelujoči sodeluje v nagradnih igrah na lastno odgovornost.
  • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo sodelujoči prejel zaradi nagradne igre.
  • Sodelujoči lahko kadar koli odstopi od sodelovanja v nagradnih igrah in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. Zahtevo pošljem na e-poštni račun:  info@majerca.si
Sodelovanje za pravne osebe
Organizator organizira nagradne igre tudi v sodelovanju z ostalimi podjetji. Pri nagradnih igrah je jasno navedeno, da je v sodelovanju s kom se nagradna igra organizira. Z željo po sodelovanju smo vam na voljo na  info@majerca.si .
Končne določbe
Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.majerca.si. Pravila nagradne igre tako tudi vedno javno objavljena pri objavi nagradne igre. Organizator shranjuje spremembe pravil, če zahtevajo vzroke tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremebe so tudi objavljene.
Nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. (odvisno od vrednosti, do 42€ niso predmet obdavčitve).
Datum objave pravil
Pravila za nagradne igre veljajo od dne 23. 9. 2021 naprej.
bottom of page